Urzędy Pracy znów pełne

Urzędy Pracy od kilku lat oblegane są przez bezrobotnych. Pracy poszukują ludzie w każdym wieku – studenci, absolwenci, a także ludzie ok. 50 czy nawet 60 lat. Państwowe służby zatrudnienia oferty pracy umieszczają w Internecie, gazetach lokalnych i na tablicach ogłoszeniowych. Niestety albo wymagania są za wysokie, albo chętnych jest zbyt wielu. Kolejki nie maleją, a wręcz powiększają się z dnia na dzień. Dlatego państwowe służby zatrudnienia oferty pracy starają się dostosować do kwalifikacji poszukujących pracy, negocjując z pracodawcami. Nie zawsze się to udaje.

Continue reading „Urzędy Pracy znów pełne”

Różne oblicza organizacji

Organizacja jest formą bardzo złożoną. Świadczy o tym już sam fakt, jak wiele znaczeń ma pojęcie organizacji. Organizacja może być wieloczęściowym podmiotem, ale także zespołem działań, skupiających się na zrealizowaniu jakiegoś założenia bądź doprowadzeniu do konkretnego wydarzenia. Oczywiście owy cel także ma na ogół charakter wieloaspektowy.

Continue reading „Różne oblicza organizacji”

Instytucje pomocy społecznej

Pomoc społeczna jako działalność skoncentrowana na poprawie jakości życia osób dotkniętych trudnymi sytuacjami życiowymi oraz dbająca o godność człowieka, realizuje swą misję za pomocą jednostek organizacyjnych takich jak organy administracji rządowej, samorządowej. Pomoc społeczna wykonuje swą działalność współpracując także z osobami prawnymi, fizycznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, które w statucie mają wpisany cel jakim jest działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych.

Continue reading „Instytucje pomocy społecznej”