Kiedy geodeta może wytyczyć budynek?

Tyczenie budynków jest jednym z ważniejszych elementów rozpoczęcia robót. Jest to duże wydarzenie podczas budowy dla inwestorów, ponieważ to wtedy widzi się pierwszy raz zarys budynku, o jakim można marzyć. Zajęciem tym zajmować się może tylko uprawniony geodeta, najlepiej ten, który również wcześniej przygotowywał mapkę do celów projektowych. Osoba, która wykonuje tyczenie budynków, również ma za zadanie wykonywać pomiary kontrolne, pomiary pomieszczeń, a także i odkształceń obiektu budowlanego. Tak naprawdę geodeta jest jedną z ważniejszych osób, jakie mogą znajdować się na terenie budowy, ponieważ bez niego daleko się nie zajdzie.

Kiedy geodeta może wytyczyć budynek – geodezja Wrocław

Wytyczenie budynków może się nie wydawać, ale jest jednym z najważniejszych części rozpoczęcia budowy. Powinien to robić tylko i wyłącznie uprawniony geodeta, znający się na rzeczy. Wszystko powinno być odnotowane w dzienniku budowy, w którym to specjalista wpisuje datę tyczenia, a następnie podpisuje się pod nią. Jeżeli tego nie zrobi, będzie oznaczało to braki w dzienniku, które trzeba będzie uzupełnić, jeśli będzie miało dojść do formalnego zakończenia budowy.

Tyczenie budynków jest niejako przeniesieniem budynku z projektu w teren, czyli na działkę, na której ma być budowa. Wówczas geodeta ma wyznaczyć usytuowanie budynku, jakie jest względem granic, a także innych charakterystycznych elementów działki i otoczenia. Musi również zorientować się, jak budynek leży względem stron świata.

Co zazwyczaj wytycza? Elementami tymi są zazwyczaj osie konstrukcyjne ścian, a także innych głównych elementów konstrukcyjnych. Warto pamiętać, że nie wszystko musi być wytyczone. Ważne, aby wykonawca poradził sobie z określeniem położenia pozostałych elementów przynależnych do budynku. Geodeta również ma za zadanie wyznaczyć charakterystyczną wysokość budowli w terenie. Wszystkie elementy są tylko po to, aby projekt usytuowania budynku został poprawnie przeniesiony, łącznie z zagospodarowaniem działki, a także gabarytami budynku i jego najważniejszymi elementami.

Kiedy dochodzi do wytyczenia budynku

Zatrudnienie geodety do wytyczenia budynku następuje po uzyskaniu zgody na budowę lub jej zgłoszenia. Tyczenie jest niezbędne do tego, aby rozpocząć pracę wykonania wykopów, czy wylania fundamentów. Jednakże najlepiej jest rozpocząć wytyczanie, po zakończeniu wstępnych wykopów, czyli kiedy zakończą się prace ciężkiego sprzętu. Jeżeli geodeta wszedłby na teren budowy i zaczął tyczyć budynek, przed wjechaniem koparki, to bardzo prawdopodobne jest to, że wytyczone przez niego punkty uległyby zniszczeniu. Z tego względu najlepiej prace te wykonać, po usunięciu warstwy humusu oraz po wykopaniu rowów. Dobrze, gdy podczas wytyczania będzie obecny wykonawca, który będzie mógł przygotować łaty geodezyjne, na których zaznaczone będą przez geodetę osie.

Jak sprawdzić, czy budynek został poprawnie wytyczony – geodezja Wrocław

Zdarza się i tak, że geodeta również popełni jakiś błąd. Dlatego istotne jest, aby sprawdzić zorientowanie budynku względem wszystkich stron świata i osie. Zająć się tym mogą najlepiej wykonawca i kierownik budowy. Nie można zapominać także o sprawdzeniu przekątnych.

Sprawdź geodezję we Wrocławiu.