Kukurydza – hodowla i zastosowanie

Hodowla kukurydzy jest obecnie jedną z najpowszechniejszych upraw w Polsce. To, ile kukurydzy na hektar jest zależne od możliwości gospodarstwa, ale przyjmuje się, że jest to ok. 90-95 tys. sadzonek/ha. Przy wyborze odmiany warto kierować się nie tylko odmianami odpowiednimi do naszego klimatu, ale również terminem, w jakim planujemy siew. 

Kukurydza — gdzie jest uprawiana?

Najwięcej kukurydzy na ziarno uprawia się w USA, jest to około 37% światowej produkcji. Drugim największym producentem są Chiny, 21%. Jeśli chodzi o eksport, to przodują w nim USA, Argentyna i Brazylia. W Europie uprawiana jest przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego, w takich krajach jak Włochy, Hiszpania, Grecja, a także w Portugalii, Francji.

Technologia uprawy kukurydzy

Technologia to coś, na co mamy wpływ. W przeciwieństwie do warunków meteorologicznych, jakie panują w sezonie uprawowym. Odpowiednia technologia pozwala osiągnąć wysoki potencjał produkcyjny tej rośliny. Podstawową rzeczą jest wyznaczenie odpowiedniego dla danego gatunku miejsca. Należy dobrać właściwą odmianę do gleby, aby ułatwić roślinie przetrwanie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Kolejną ważną rzeczą jest termin siewu. Kukurydza nie lubi zimnej ziemi. Należy o tym pamiętać, wybierając termin i odmianę, jaką chcemy wysiać. Siew powinien odbyć się w ciepłej i wilgotnej glebie. Kiedy uprawia się ją na kiszonkę, obsada jest większa niż w przypadku uprawy na ziarno. 

Kukurydza preferuje gleby lekkie i ciepłe. Nie lubi gleb ciężkich, podmokłych i zimnych. Jest rośliną, która pobiera duże ilości składników pokarmowych z ziemi. Ponadto powinna być nawożona przede wszystkim nawozami naturalnymi takimi jak obornik. Wynika to z faktu, że bardzo dobrze wykorzystuje ona składniki zawarte w tego typu nawozach. 

Jeśli próbujemy uprawiać kukurydzę na kwaśnych lub bardzo kwaśnych glebach, powinniśmy stosować po zbiorze przedplonu wapno węglanowe na ściernisko. Jeśli gleba uboga jest w magnez, powinno stosować się wapno magnezowe. Nawożenie fosforem i potasem jest efektywne, jeśli wymiesza się je z wierzchnią warstwą gleby. Nawozy kompleksowe najlepiej jest stosować pod orkę. Przy nieznanej zasobności gleby powinno się stosować dawki nawozów jak dla średniej zasobności, aż do czasu wykonania analizy gleby. 

Prawidłowe nawożenie kukurydzy potasem, fosforem i magnezem daje jej większą odporność na stres termiczny i na niedobory wody. Dzięki odpowiedniemu dobraniu nawozów będzie miała lepiej wypełnione ziarna i przyspieszy się jej dojrzewanie. 

Od dwóch do czterech tygodni od pojawienia się czarnej plamki należy dokonać zbioru rośliny. Nie powinno się tego terminu opóźniać, ponieważ rośnie zagrożenie fuzariozą kolb. Dodatkowo odwlekanie tego w czasie obniża jakość ziaren i obniża jakość zbioru, ponieważ osypują się na glebę.

Zastosowanie kukurydzy

Jest ona najbardziej wszechstronną rośliną. Ma ogromną ilość zastosowań w przemyśle spożywczym i nie tylko.  Większość kukurydzy hodowanej na świecie przeznaczona jest na paszę dla zwierząt. Zarówno ziarno, jak i kiszonka są niezwykle energetycznym pokarmem, dostarczającym więcej tłuszczu niż pszenica i jęczmień. Mają jednak mniej protein niż ziarna zbóż.

Około 20% kukurydzy przeznaczona jest na rynek spożywczy, dla ludzi. Szacuje się, że jest podstawowym pożywieniem dla ponad jednego miliarda ludzi na świecie. Spożywana jest głównie w Ameryce Łacińskie i w krajach afrykańskich. 

Syrop z tej rośliny jest najważniejszym produktem rafinacji kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. Jest używany jako główne źródło substancji słodzących. Bardzo szerokie zastosowanie ma też olej. Najczęściej wykorzystywany jest jako źródło redukcji tłuszczów nasyconych oraz tłuszczów trans w różnorodnych produktach żywnościowych. 

Kukurydza cukrowa uprawiana jest głównie w USA, Nigerii, Meksyku i Afryce Południowej w celu konsumpcji przez człowieka. 

W przemyśle farmaceutycznym, papierniczym, górniczym i budowlanym wykorzystywana jest skrobia przemysłowa. Jeśli chcesz zaopatrzyć się w dobrej jakości ziarna tej rośliny, to odwiedź stronę https://superplony.pl/pl/c/Nasiona-kukurydzy/19.