Praca w policji – prestiż czy wyzwanie

Praca w policji czy innych służbach mundurowych wydaje się dla wielu marzeniem. Wiele osób podchodzi do tego jako do wyzwania, ale też spełnienie marzeń o prestiżowej i związanej z pomocą dla innych pracy. Taka misja, bo tak należy traktować pracę w policji, jest też jednak niebezpieczna. Przynajmniej w niektórych działach. Dlatego praca w policji czy innych służbach mundurowych wymaga pewnego zaangażowania, poczucia misji, pewne znajomości procedur.

Tutaj trzeba liczyć się z tym, że będą sytuacje wymagające większego zaangażowania, niż standardowa praca. Czyli praca po godzinach, konieczność przerwania wypoczynku, dnia wolnego itd. – gdy pojawi się jakieś nieoczekiwane wydarzenia, która wymaga większej mobilizacji. Służba w policji jest więc zadaniem dla osób zaangażowanych, sumiennych, uczciwych. Na pewno liczą się też takie cechy, jak chęć niesienia pomocy, empatia, ale i duża odporność psychiczna, gdyż osoby pracujące w służbach spotykają się z sytuacjami, które mogą być naprawdę wielkim szokiem dla wielu osób – czyli trzeba wykazywać się odpornością psychiczną i umieć odreagować sytuacje stresowe. Inaczej – taka praca może być bardzo stresująca. Policja jak i inne służby mundurowe muszą być na to przygotowane. To bardzo wyczerpująca pod względem fizycznym i psychicznym praca, choć też trzeba przyznać – że nie dotyczy to wszystkich policjantów. Tylko tych, którzy pracują w najbardziej wymagających wydziałach, na trudnym terenie. Tam jednak są też kierowane osoby najbardziej ambitne, zaangażowane, takie, które sobie poradzą nawet w ekstremalnych sytuacjach.

Inaczej nie przeszłyby tych szkoleń, selekcji – do najbardziej wymagających służb taka selekcja jest zaś bardzo ostra, a praca w nich wiąże się faktycznie z dużym prestiżem, związanym z elitarnością. Tak więc praca w policji nie musi wiązać się tylko z takimi wyzwaniami. W przypadku służby cywilnej, administracji – może być to to prostu bezpieczna pod względem socjalnym, stabilna praca, idealna np. dla kobiet, dla osób, które chcą mieć poczucie stabilności zatrudnienia, konkretnego czasu pracy, przywilejów pracowniczych, możliwości przejścia na emeryturę wcześniej, korzystania z urlopów wypoczynkowych, zdrowych, macierzyńskich. Dlatego praca w policji i innych wymagających służbach cieszy się coraz większym powodzeniem u kobiet.

Często jest tak, że kobiety są zatrudniane na tych mniej narażających ej stanowiskach, a mają one wszystkie związane z pracą w służbach mundurowych przywileje. Obecnie praca w instytucjach publicznych wydaje się wymarzonym zajęciem, dlatego taki wzrost zainteresowania pracą w administracji, czy też nawet takich sytuacjach, jak policja. Instytucje publiczne dają pewne i stabilne zatrudnienie na przyjaznych warunkach, dlatego tak wiele osób jest zainteresowanych pracą w budżetówce. Do niedawna kojarzyło się to z niskimi płacami i brakiem możliwości awansowania, poszerzania kwalifikacji – obecnie jest dla wielu szczytem marzeń. To pokazuje, jak zmienia się rynek pracy i jakie są jego wymagania i możliwości, jakie daje.

Dodaj komentarz