System ERP – co to jest?

W dzisiejszych czasach istnieje wiele przedsiębiorstw, gdzie poszczególne działy funkcjonują na podstawie osobnych baz danych. Często jest tak, że dział sprzedaży korzysta z innej bazy danych niż dział obsługi klienta, a magazyn posiada inny system jak dział produkcji. Wynikiem braku spójności jest nieefektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Co to jest system ERP (ang. Enterprise Resources Planning)? Łączy on wszystkie bazy danych, a także rozwiązuje problemy częstego występowania błędów, braku automatyzacji zadań, oraz problemów z komunikacją międzyoddziałową.

Główne zadania systemu ERP to:

 • optymalizacja kosztów,
 • monitorowanie działalności,
 • wzrost wydajności,
 • przewaga konkurencyjna,
 • zwiększenie udziału na rynku,
 • lepsze wyniki finansowe.

Dziś jest dużo firm, w których używa się różnych baz danych. Nie jest to efektywne i zaburza funkcjonowanie poszczególnych struktur. Wynikiem braku spójności jest nieefektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. System ERP będzie tutaj nieocenioną pomocą, a pracownicy będą mogli łatwiej uzyskać dane, które ich w danym momencie interesują. To najlepsze rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw.

System ERP — co to jest i jak integruje takie obszary przedsiębiorstwa jak:

 • produkcja,
 • finanse,
 • logistyka,
 • magazyn,
 • sprzedaż,
 • obsługa klienta,
 • serwis,
 • kadry,
 • raportowanie,
 • administracja,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Firmowy ekosystem stworzony za pomocą systemu ERP

System ERP ma modułową strukturę, dzięki czemu jest elastyczny i potrafi wpisywać się w indywidualne potrzeby firmy, a nie odwrotnie. Producenci tego rozwiązania zachęcają do kupna tylko tych modułów oraz elementów, z których faktycznie firma będzie korzystać, więc system jest dosłownie na miarę szyty. Nie ma potrzeby w firmie handlowej stosowania modułu stworzonego do produkcji, więc nie poniesie się kosztów zakupu programu. Jeszcze jedną cechą elastyczności systemu ERP jest fakt, że poszczególne elementy można dostosować do tego, w jaki sposób przedsiębiorstwo pracuje. W ten sposób można ustawić formatki, widoki, oraz procesy biznesowe. Możliwość wpisywania się systemu ERP do istniejącej już infrastruktury IT firmy to także plus.

System ERP jest rozwiązaniem skalowalnym. Oznacza to, że system dostosowuje się do wielkości firmy oraz specyfiki procesów biznesowych, przy okazji biorąc pod uwagę strukturę działalności firmy. Na szybkość i jakość działania systemu ERP nie ma wpływu ilość użytkowników programowania.  Architektura programistyczna tego rozwiązania ma zastosowanie w rozwiązaniach chmurowych. Należy mieć na uwadze, że użyteczność systemu ERP może spaść, jeśli będzie pozbawiony serwisu i opieki. Wsparcie przy użytkowaniu tego rozwiązania powinno obejmować bieżącą aktualizację, konsultację ekspertów, rozwój systemu, naprawę ewentualnych błędów oraz konserwacje systemu. W ramach wdrożenia systemu potrzebna jest diagnoza potrzeb, wybór odpowiednich modułów, uruchomienie projektu wdrożenia, przetestowania systemu z użytkownikami oraz audyt.

Czas na wdrożenie ERP jest wtedy gdy:

 • oprogramowanie firmy jest niewydajne,
 • procesy wprowadzane są ręcznie,
 • występują wysokie koszty magazynowania,
 • brakuje płynności finansowej,
 • brak rzetelnych informacji,
 • rozwój firmy,
 • cyfrowa transformacja.

Gdy masz jakikolwiek problem z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, skorzystaj pomocy i odwiedź stronę https://inlogica.com/. Z tą firmą wdrożysz program, poprzedzając wcześniej działania analizą biznesową. Zespół tworzą programiści i konsultanci z długoletnim stażem. Marka ta zrealizowała projekty dla firm zajmujących się dystrybucją, produkcją opakowań ochronnych oraz obrotem i dystrybucją energii elektrycznej. Wartością firmy jest przeprowadzenie użytkowników, a także przedsiębiorstwa przez proces uruchomienia systemu ERP, z poprzedzającą wcześniej analizą potrzeb firmy i serwisem w ramach konkretnych problemów. Warto samemu się przekonać, jak system ERP zwiększy wydajność przepływu danych w Twojej działalności gospodarczej.