II wojna światowa w Europie

Wojna pomiędzy państwami alianckimi a państwami faszystowskimi była globalnym konfliktem, który rozegrał się nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach. Działania wojenne prowadzono na lądzie, na morzu i w powietrzu. Ciężkie straty ponosiły nie tylko walczące ze sobą armią, ale również ludność cywilna.

II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939. Tego dnia o godzinie 4.45 zostały oddane strzały z pancernika „Schlezwig-Holstein” w kierunku umocnień na Westerplatte. Już 3 września do wojny przystąpiła Francja i Wielka Brytania, ale państwa te ograniczyły się głównie do zrzucania propagandowych ulotek, słania not dyplomatycznych i ogłoszenia mobilizacji. Żadne z tych państw w pierwszych dniach wojny nie podjęło żadnych działań militarnych przeciwko armii Adolfa Hitlera. Trwająca niewiele ponad miesiąc obrona Polski została określona mianem kampanii wrześniowej. „Wojna błyskawiczna” (po niemiecku Blitzkrieg) zakończyła się zwycięstwem hitlerowskich Niemiec nie tylko z powodu przewagi militarnej Niemiec, ale także powodu tajnego porozumienia pomiędzy Rosją a Niemcami. Porozumienie to funkcjonuje w powszechnej świadomości, jako pakt Ribbentrop-Mołotow. Na mocy tego porozumienia 17 września wschodnie granice Polski przekroczyła Armia Czerwona. Gdyby nie porozumienie zawarte pomiędzy Rosją Radziecką a hitlerowskim Niemcami, II wojna światowa mogłaby mieć zupełnie inny przebieg.

Już w 1940 roku II wojna światowa wkroczyła w kolejną fazę.

Wojska niemieckie wkroczyły do Danii i zaatakowały Norwegię, następnie wkroczyły do Belgii, Holandii i Luksemburga. Kolejnym krokiem był atak na Francję. Francja skapitulowała przed niemieckimi wojskami bardzo szybko, po dwóch tygodniach walk. II wojna światowa wkroczyła w kolejną fazę. Po stronie hitlerowskich Niemiecki opowiedział się Benito Mussolini, a w lipcu 1940 roku Hitler podjął decyzję o ataku na Wielką Brytanię. Rozpoczęła się operacja Lew Morski, która ku zaskoczeniu Hitlera zakończyła się klęską. Brytyjskie dywizjony lotnicze w walkach z niemiecką Luftwaffe wspierał między innymi polski Dywizjon 303.

II wojna światowa toczyła się nie tylko w Europie, ale także w Afryce Północnej. W 1941 roku do wojny przystąpiły Stany Zjednoczone. Ich decyzję o przystąpieniu do działań wojennych przyspieszył japoński atak na Pearl Harbor. Tym samym wojna toczyła się już na trzech kontynentach.

Odnosząca sukcesy armia hitlerowska pierwsze klęski zaczęła odnosić w 1942 roku.

Największą klęską okazało się oblężenie Stalingradu, które stało się dla hitlerowskich Niemiec początkiem końca. II wojna światowa w Europie zakończyła się podpisaniem 8 maja 1945 kapitulacji Niemiec. Akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec został podpisany nocą z 8 na 9 maja 1945 roku. Jednym z sygnatariuszy był generał Gieorgij Żukow. Najbardziej krwawa z dotychczasowych wojen w dziejach ludzkości zakończyła się ostatecznie po podpisaniu aktu kapitulacji przez Japonię w dniu 2 września 1945 roku. W II wojnie światowej wzięło udział 61 państw, zginęło 50 milionów ludzi.

Dodaj komentarz